Indhold i denne sektion:

Studietur 15: Ledelse af implementering af læringsteknologi – ikke flere ledige pladser

Turbeskrivelse

Formålet med dette besøg er at perspektivere egne indsatser med de udfordringer og løsninger, der arbejdes med på en engelsk skole. Vi vil ikke kunne overføre løsningerne direkte til danske forhold, med det er berigende at tale med danske og engelske skolefolk om, hvordan temaer som læringsteknologi, målstyret undervisning, inklusion, den varierede skoledag osv. håndteres i hver vores virkelighed – også ledelsesesmæssigt.

Besøg på Elm Park Primary School

Elm Park Primary School blev bygget i 2009, og skolen bruger bevidst teknologien til at forbedre læringsmiljøet. I løbet af besøget møde vi skoleleder Victoria Morris og medlemmer af skolens personale.

Besøget starter kl. 9.00 med en præsentation af skolen med fokus på følgende temaer

  • Introduktion til de elementer Elm Park Primary School fokuserer på
  • Videndelingssystemer – pædagogiske ideer mv.
  • Skolens arbejde med inklusion
  • Skolens arbejde med evaluering og målfastsættelse
  • ”Computing” på Elm Park Primary School
  • Hvordan håndterer skolen eleven efter skoletid?

Efter præsentationen bliver der rundvisning på skolen i små grupper ledet af elever fra skolen. Rundvisning slutter med en let frokost på skolen

Målgruppe

Skoleledere, souschefer og afdelingsledere fra grundskolen.

Turleder

Steffen Skovdal
Lektor, Videreuddannelsen for pædagogik og læring, UCL
Telefon: +45 3046 5013
Mail: stsk@ucl.dk

Link

Elm Park Primary School

Mødetid/sted

Der er afgang fra lobbyen på Strand Palace Hotel kl. 7.30.

Transport

Der er godt en times transporttid til skolen. Besøget slutter ca. kl. 13, hvorefter man kan tage til Bett show eller tilbage til hotellet.

Om denne side